مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان زهرای مرضیه ( س )

مرکز تصویربرداری بیمارستان زهرای مرضیه ( س )

ماموگرافی

  • آدرس اصفهان-خیابان هاتف – حدفاصل چهارراه ابن سینا و میدان قدس
  • تلفن 03134456061
درباره مرکز