مرکزمرکز تصویربرداری تبریز

مرکز تصویربرداری تبریز

  • آدرس تبریز-17 شهریور جدید-روبروی مسجد حاج غفار
  • تلفن 04135558363
درباره مرکز