مرکز بیمارستان شهدای سروستان

 بیمارستان شهدای سروستان

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - سروستان فلکه قدس
  • تلفن 7125222111
درباره مرکز