گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربداری بیمارستان شهدای سروستان

مرکز تصویربداری بیمارستان شهدای سروستان

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - سروستان - فلکه قدس
  • تلفن 7125222111

درباره مرکز تصویربداری بیمارستان شهدای سروستان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها