مرکزمرکز تصویربرداری فک وصورت کاویانی

مرکز تصویربرداری فک وصورت کاویانی

رادیولوژی

  • آدرس تبریز-17 شهریور -تقاطع طالقانی -طبقه فوقانی داروخانه زرین تن
  • تلفن 04135562836
درباره مرکز