گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دشتی حسن

مرکز تصویربرداری دشتی حسن

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان زند - روبروی 20 متری - جنب بانک اقتصاد نوین - مجتمع بهمن
  • تلفن 07132343956

درباره مرکز تصویربرداری دشتی حسن


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری دشتی حسن
  • فارس - شیراز - خیابان زند - روبروی 20 متری - جنب بانک اقتصاد نوین - مجتمع بهمن
  • 07132343956
مجوز ها و تاییدیه ها