گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری درمانگاه مدرس - مرکز بهداشت

مرکز تصویربرداری درمانگاه مدرس - مرکز بهداشت

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین - شهر صنعتی الوند - انتهای الوند
  • تلفن 02832222425

درباره مرکز تصویربرداری درمانگاه مدرس - مرکز بهداشت


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها