مرکزمرکز تصویربرداری درمانگاه مدرس - مرکز بهداشت

مرکز تصویربرداری درمانگاه مدرس - مرکز بهداشت

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس شهر صنعتی الوند-انتهای الوند
  • تلفن 02832222425
درباره مرکز