مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ الهادی

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ الهادی

رادیولوژی

  • آدرس اهواز - خیابان شهید رجایی
  • تلفن 6222321
درباره مرکز