گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان طالقانی گرگان

مرکز تصویربرداری بیمارستان طالقانی گرگان

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - جانبازان
  • تلفن

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان طالقانی گرگان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها