مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان طالقانی گرگان

مرکز تصویربرداری بیمارستان طالقانی گرگان

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - جانبازان
  • تلفن
درباره مرکز