مرکز مرکز تصویربرداری دانشکده دندانپزشکی

مرکز تصویربرداری دانشکده دندانپزشکی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین -بلوار شهید باهنر
  • تلفن 02833353061 , 02833353066
درباره مرکز