مرکزمرکز تصویربرداری دکتر عبادزاده

مرکز تصویربرداری دکتر عبادزاده

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرمان - خیابان استقلال-کوچه شماره 2
  • تلفن 03432449926
درباره مرکز