گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مدرس

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مدرس

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اراک - بیمارستان شهید مدرس
  • تلفن 08632223026

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مدرس


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها