مرکزمرکز تصویربرداری دکتر صانعی سیستانی

مرکز تصویربرداری دکتر صانعی سیستانی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس زاهدان -خیابان امیرالمومنین 11- ساختمان پزشکان پاستور
  • تلفن 05433213664
درباره مرکز