مرکزمرکز تصویربرداری دکتر سید فریبرز مدنی

مرکز تصویربرداری دکتر سید فریبرز مدنی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس سراوان- عدالت -ساختمان پزشکان شفا
  • تلفن 05435234001
درباره مرکز