مرکزمرکز تصویربرداری درمانگاه بوعلی

مرکز تصویربرداری درمانگاه بوعلی

  • آدرس تبریز-ولی عصر-خیابان شهریار شمالی- نبش خیابان رازی غربی
  • تلفن 04133307902
درباره مرکز