مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان  مسلمین

مرکز تصویربرداری بیمارستان  مسلمین

ام.آر.آی

  • آدرس شیراز – خیابان خیام 
  • تلفن 07132359181 , 07132331171
درباره مرکز