گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان  مسلمین

مرکز تصویربرداری بیمارستان  مسلمین

ام.آر.آی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان خیام 
  • تلفن 07132359181 , 07132331171

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان  مسلمین


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان  مسلمین
  • فارس - شیراز - خیابان خیام 
  • 07132359181 - 07132331171
مجوز ها و تاییدیه ها