مرکزمرکز تصویربرداری درمانگاه حضرت نبی اکرم (ص) نجف آباد

مرکز تصویربرداری درمانگاه حضرت نبی اکرم (ص) نجف آباد

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس نجف آباد -باغ ملی - چهارراه قدس
  • تلفن
درباره مرکز