مرکزدکتر فایضی

دکتر فایضی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان شریعتی نبش شهیدمنتظری
  • تلفن 21200
درباره مرکز