مرکز بیمارستان ولی عصر صفاشهر

 بیمارستان ولی عصر صفاشهر

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز -  بیمارستان ولی عصر خرمبید0
  • تلفن 7523521021
درباره مرکز