گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر صفاشهر

مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر صفاشهر

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز -  بیمارستان ولی عصر خرمبید
  • تلفن 7523521021

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر صفاشهر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها