مرکزمرکز تصویربرداری دکتر نیکزاد

مرکز تصویربرداری دکتر نیکزاد

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرمان - سیرجان-خیابان نصیری-ساختمان پزشکان
  • تلفن 03443229011
درباره مرکز