مرکزمرکز تصویربرداری درمانگاه‌ سروش شیراز

مرکز تصویربرداری درمانگاه‌ سروش شیراز

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز-میدان ابیاری -قدمگاه
  • تلفن 07138307085 , 07138219937
درباره مرکز