مرکزدکتر خرم

دکتر خرم

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان طالقانی کوچه رازی
  • تلفن 2222156
درباره مرکز