گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی کوثر

مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی کوثر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین - خیابان طالقانی
  • تلفن 02833236374

درباره مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی کوثر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها