مرکز مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی کوثر

مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی کوثر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین -خیابان طالقانی
  • تلفن 02833236374
درباره مرکز