مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان نقوی

مرکز تصویربرداری بیمارستان نقوی

ام.آر.آی

  • آدرس کاشان- خیابان شهید رجایی
  • تلفن 03155451515
درباره مرکز