گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان نقوی

مرکز تصویربرداری بیمارستان نقوی

ام.آر.آی

  • آدرس اصفهان - کاشان - خیابان شهید رجایی
  • تلفن 03155451515

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان نقوی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها