گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس نکا -خیابان انقلاب- روبروی مصلی- بیمارستان امام حسین(ع)
  • تلفن 01125632151 , 01125632156

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین
  • نکا -خیابان انقلاب- روبروی مصلی- بیمارستان امام حسین(ع)
  • 01125632151 - 01125632156
مجوز ها و تاییدیه ها