مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس نکا -خیابان انقلاب- روبروی مصلی- بیمارستان امام حسین(ع)
  • تلفن 01125632151 , 01125632156
درباره مرکز