گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کبودرآهنگ- میدان آزادگان
  • تلفن 08135224771 , 08135224554 , 08135224556

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا
  • کبودرآهنگ- میدان آزادگان
  • 08135224771 - 08135224554 - 08135224556
مجوز ها و تاییدیه ها