مرکزمرکز تصویربرداری تابا-دکتر باقری

مرکز تصویربرداری تابا-دکتر باقری

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز-خیابان فلسطین -بین اردیبهشت و معدل -ساختمان 444
  • تلفن 07132317801 , 07132317803
درباره مرکز