گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان حجتیه

مرکز تصویربرداری بیمارستان حجتیه

رادیولوژی

  • آدرس اصفهان - خیابان سپهسالار
  • تلفن 03136306001

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان حجتیه


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها