مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان حجتیه

مرکز تصویربرداری بیمارستان حجتیه

رادیولوژی

  • آدرس اصفهان-خیابان سپهسالار
  • تلفن 03136306001
درباره مرکز