مرکزمرکز تصویربرداری کیمیا

مرکز تصویربرداری کیمیا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قم - بلوار امین- کوچه 7
  • تلفن 02532932485
درباره مرکز