گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری کیمیا

مرکز تصویربرداری کیمیا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قم - بلوار امین - کوچه 7
  • تلفن 02532932485

درباره مرکز تصویربرداری کیمیا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها