مرکزمرکز تصویربرداری دکتر نوریانی قربانگلدی

مرکز تصویربرداری دکتر نوریانی قربانگلدی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - ولیعصر - عدالت 13
  • تلفن 2240340
درباره مرکز