مرکزمرکز تصویربرداری  بیمارستان امام حسین (ع)

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین (ع)

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس شاهرود- خیابان امام - انتهای 28 متری ایت الله توحیدی
  • تلفن 02333342000
درباره مرکز