گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان ساجدی

مرکز تصویربرداری بیمارستان ساجدی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس آذربایجان شرقی - هادیشهر.خیابان لیوارجان (دکتر ساجدی هادی شهر) بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر
  • تلفن 04142059017

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان ساجدی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها