گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان دنا

مرکز تصویربرداری بیمارستان دنا

رادیولوژی , سونوگرافی , سنگ شکن

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار شهید مطهری - کوی دنا
  • تلفن 07136280414 – 07136280411

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان دنا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها