گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری درمانگاه بقیه اله الاعظم (عج)

مرکز تصویربرداری درمانگاه بقیه اله الاعظم (عج)

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - دروازه کازرون - جنب شهرداری منطقه 2
  • تلفن 07137399011 , 07137399016

درباره مرکز تصویربرداری درمانگاه بقیه اله الاعظم (عج)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری درمانگاه بقیه اله الاعظم (عج)
  • فارس - شیراز - دروازه کازرون - جنب شهرداری منطقه 2
  • 07137399011 - 07137399016
مجوز ها و تاییدیه ها