مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ امام رضا

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ امام رضا

  • آدرس اهواز - امیدیه - بلوار شهداء
  • تلفن 06152630700
درباره مرکز