مرکزمرکز تصویربرداری بابالو-تبریز

مرکز تصویربرداری بابالو-تبریز

  • آدرس تبریز- 17 شهریور جدید -ما بین تقاطع طالقانی و شریعتی- نرسیده به پشت بازار
  • تلفن 04135539461
درباره مرکز