مرکزمرکز تصویربرداری دکتر ترانه ابراهیمی فرد

مرکز تصویربرداری دکتر ترانه ابراهیمی فرد

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس زاهدان- خیابان امیرالمومنین 8 -ساختمان پزشکان 11
  • تلفن 05433212585
درباره مرکز