مرکزمرکز تصویربرداری بخشی عباس

مرکز تصویربرداری بخشی عباس

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قائمشهر- خیابان ساری -خیابان رازی
  • تلفن 01142216397
درباره مرکز