گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بخشی عباس

مرکز تصویربرداری بخشی عباس

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قائمشهر- خیابان ساری -خیابان رازی
  • تلفن 01142216397

درباره مرکز تصویربرداری بخشی عباس


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بخشی عباس
  • قائمشهر- خیابان ساری -خیابان رازی
  • 01142216397
مجوز ها و تاییدیه ها