گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر میرشکاری

مرکز تصویربرداری دکتر میرشکاری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرمان - خیابان شریعتی- خیابان عباس صباحی -ساختمان صبا
  • تلفن 03432262205

درباره مرکز تصویربرداری دکتر میرشکاری


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری دکتر میرشکاری
  • کرمان - خیابان شریعتی- خیابان عباس صباحی -ساختمان صبا
  • 03432262205
مجوز ها و تاییدیه ها