مرکزمرکز تصویربرداری حقیقی

مرکز تصویربرداری حقیقی

سونوگرافی

  • آدرس بجنورد-میدان شهید-بن بست گرائیلی
  • تلفن 05832232632
درباره مرکز