گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی

مرکز تصویربرداری مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس قزوین - خیابان پادگان
  • تلفن 02833332166 , 02833346370

درباره مرکز تصویربرداری مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
  • قزوین - خیابان پادگان
  • 02833332166 - 02833346370
مجوز ها و تاییدیه ها