مرکزمرکز تصویربرداری مرکز آ موزشی درمانی شهید رجایی

مرکز تصویربرداری مرکز آ موزشی درمانی شهید رجایی

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس قزوین-خیابان پادگان
  • تلفن 02833332166 , 02833346370
درباره مرکز