مرکزبیمارستان شهید بقایی

بیمارستان شهید بقایی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - انتهای بلوار گلستان
  • تلفن 3750000
درباره مرکز