مرکزمرکز تصویربرداری دکتر دقیقی

مرکز تصویربرداری دکتر دقیقی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ابهر- بلوار بهشتی- روبه روی دادگستری
  • تلفن 02435274212
درباره مرکز