گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر دقیقی

مرکز تصویربرداری دکتر دقیقی

سونوگرافی

  • آدرس زنجان - ابهر - بلوار بهشتی - روبه روی دادگستری سابق
  • تلفن 02435274212

درباره مرکز تصویربرداری دکتر دقیقی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها