مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا

  • آدرس تبریز- جاده ائل گلی -گلشهر
  • تلفن 04133819314
درباره مرکز