گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز-جاده ائل گلی - خیابان گلشهر - صندوق پستی 692
  • تلفن 04133893336

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدا
  • آذربایجان شرقی - تبریز-جاده ائل گلی - خیابان گلشهر - صندوق پستی 692
  • 04133893336
مجوز ها و تاییدیه ها