گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر بابک فرهودی زاده

مرکز تصویربرداری دکتر بابک فرهودی زاده

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اردبیل - سرچشمه - انتهای کوی معصومین
  • تلفن 04533244828

درباره مرکز تصویربرداری دکتر بابک فرهودی زاده


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری دکتر بابک فرهودی زاده
  • اردبیل - سرچشمه - انتهای کوی معصومین
  • 04533244828
مجوز ها و تاییدیه ها