مرکزمرکز تصویربرداری دکتر بابک فرهودیزاده

مرکز تصویربرداری دکتر بابک فرهودیزاده

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اردبیل -سرچشمه- انتهای کوی معصومین
  • تلفن 04533244828
درباره مرکز