مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان دزیانی

مرکز تصویربرداری بیمارستان دزیانی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - گرگان-خیابان شهید بهشتی - بیمارستان زنان و زایمان دزیانی
  • تلفن
درباره مرکز