گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان دزیانی

مرکز تصویربرداری بیمارستان دزیانی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - گرگان-خیابان شهید بهشتی - بیمارستان زنان و زایمان دزیانی
  • تلفن

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان دزیانی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان دزیانی
  • گلستان - گرگان-خیابان شهید بهشتی - بیمارستان زنان و زایمان دزیانی
مجوز ها و تاییدیه ها