مرکزمرکز تصویربرداری درمانگاه‌ خیریه ولیعصر (عج)

مرکز تصویربرداری درمانگاه‌ خیریه ولیعصر (عج)

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز-خیابان برق
  • تلفن 07132348252 , 07132348250
درباره مرکز