گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان آیت اله کاشانی

مرکز تصویربرداری بیمارستان آیت اله کاشانی

ماموگرافی

  • آدرس اصفهان - خیابان آیت اله کاشانی
  • تلفن 03132330091 , 03132330092 , 03132330093 , 03132330094 , 03132330095 , 03132330096 , 03132330097 , 03132330098 , 03132330099

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان آیت اله کاشانی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها