مرکزمرکز تصویربرداری پرتو

مرکز تصویربرداری پرتو

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس همدان - خیابان بوعلی - کوچه شهید نیلی
  • تلفن 2512075
درباره مرکز